OFFICEGUY

הרשאות מס"ב (הגדרות אפליקציה)

פעולות אוטומטיות בעת עדכון ממס"ב

הגדרה תיאור
אישור אוטומטי של אמצעי תשלום סימון אפשרות זו יגרום לכך שאמצעי התשלום יתעדכן אוטומטית כאמצעי תשלום פעיל בכרטיס הלקוח/ה, אם הגיע עדכון על הרשאה חדשה והמערכת הצליחה לחבר את ההרשאה ללקוח/ה (על פי מספר ת"ז/ח"פ או על פי פרטי חשבון בנק).
הסרה אוטומטית של אמצעי תשלום סימון אפשרות זו יגרום לכך שאמצעי התשלום יוסר אוטומטית מכרטיס הלקוח/ה, אם הגיעה דחייה או הגיע ביטול הרשאה והמערכת הצליחה לחבר את העדכון ללקוח/ה (על פי מספר ת"ז/ח"פ או על פי פרטי חשבון בנק).

התראות

הגדרה תיאור
דוא"ל ארגון הגדרה המאפשרת שליחת ההתראות לארגון לכתובת דוא"ל נפרדת מזו המוגדרת בארגון.
שליחת התראות לארגון ההתראה תשלח בעת קבלת עדכון בגין הקמה/שינוי/ביטול הרשאת מס"ב
שליחת אישורי קבלת הרשאה ללקוחות ההתראה תשלח בעת אישור הקמת ההרשאה במערכת