OFFICEGUY

הפצת מסרים (הרחבות זמינות)

הבהרה: ניתן לרכוש כל הרחבה מספר פעמים על מנת להגיע להקצאה בכמות האופטימלית במחיר האופטימלי.
כל המחירים המוצגים הינם לפני 17% מע"מ.
שם ההרחבה עלות
500 מסרים בחודש ₪5 / חודש
5,000 מסרים בחודש ₪25 / חודש
50,000 מסרים בחודש ₪125 / חודש