OFFICEGUY

הפצת מסרים (הרחבות זמינות)

הבהרה: ניתן לרכוש כל הרחבה מספר פעמים על מנת להגיע להקצאה בכמות האופטימלית במחיר האופטימלי.
כל המחירים המוצגים הינם לפני 17% מע"מ.
שם ההרחבה עלות
הקצאה של 500 מסרים נוספים בחודש ₪5 / חודש
הקצאה של 5,000 מסרים נוספים בחודש ₪25 / חודש
הקצאה של 50,000 מסרים נוספים בחודש ₪125 / חודש