OFFICEGUY

הפצת מסרים

הפצת מסרים
היום, כמעט כל ארגון מנהל מערכת דיוור אלקטרוני ("ניוזלטר"). המסרים הללו מאפשר לשמור על קשר עם לקוחות, תורמים, שותפים אסטרטגיים, עוקבים, ולעדכן על מה שמתרחש בארגון, דברים חדשים, צרכים של הארגון או פשוט סיבה לבוא לבקר שוב באתר.
מסרים יכולים לכלול תוכן מעשיר, תוכן פרסומי, אג'נדה, הזמנה ועוד ועוד.

מערכת הפצת המסרים של OfficeGuy מאפשרת דיוור אלקטרוני בצורה חכמה, על פי הכללים הנדרשים על מנת שהמסר שלכם לא יגיע לדואר הזבל של הנמען (כמו שקורה כששולחים בעותק נסתר, BCC), ובצורה המאפשרת גם שליחה של כמויות של המיילים (שרתי הדוא"ל הנפוצים, כמו Gmail, מגבילים את כמות שליחת המיילים היומית).

איך זה עובד?

 1. מתחילים בהגדרת רשימת תפוצה. האפליקציה מגיעה עם רשימת תפוצה הכוללת את כל הלקוחות שלכם.
 2. בוחרים תבנית למסר או יוצרים תבנית חדשה.
 3. מעצבים וכותבים את המסר.
 4. שולחים את המסר!
 5. לאחר מכן ניתן גם לעקוב אחרי סטטיסטיקות על המסר.

פונקציונליות מיוחדת

המסרים נשלחים מכתובת הדוא"ל של הארגון.

"חוק הספאם"

חשוב לשים לב ל-"חוק הספאם", סעיף 30א. לחוק התקשורת (בזק ושידורים), תשמ"ב-1982, שיגור דבר פרסומת באמצעות מיתקן בזק (תיקון מס' 40) תשס"ח-2008, ולעמידתכם בתנאים שלו. בצורה מלאה.
זאת לרבות:
 • (1) מפרסם המשגר דבר פרסומת בהתאם להוראות סעיף זה יציין בו את הפרטים האלה באופן בולט וברור, שאין בו כדי להטעות:
  (א) היותו דבר פרסומת; המילה "פרסומת" תופיע בתחילת דבר הפרסומת, ואם דבר הפרסומת משוגר באמצעות הודעה אלקטרונית – בכותרת ההודעה;
  (ב) שמו של המפרסם, כתובתו ודרכי יצירת הקשר עמו;
  (ג) זכותו של הנמען לשלוח, בכל עת, הודעת סירוב כאמור בסעיף קטן (ד), ודרך אפשרית למשלוח הודעה כאמור שהיא פשוטה וסבירה בנסיבות העניין, ואם דבר הפרסומת משוגר באמצעות הודעה אלקטרונית – כתובת תקפה של המפרסם ברשת האינטרנט לצורך מתן הודעת סירוב.
 • (2) על אף הוראות פסקה (1), מפרסם המשגר דבר פרסומת באמצעות הודעת מסר קצר יציין בדבר הפרסומת רק את שמו ואת דרכי יצירת הקשר עמו לצורך מתן הודעת סירוב.
יש לציין כי המערכת תומכת בכל האפשרויות הללו בצורה מלאה. אם תסמנו בהגדרות האפליקציה שאתם שולחים פרסומות, בכל פעם שתיצרו מסר חדש, יופיע הטקסט "(פרסומת)" בנושא, על מנת שלא תשכחו. שם הארגון, כתובת ואמצעי ליצירת קשר יופיעו בתחתי המסר גם כן, והמערכת מייצרת אוטומטית גם מנגנון סירוב להמשך הפצה.