OFFICEGUY

מחירון הפצת מסרים

מחיר השימוש באפליקציה הוא 25 ₪ לחודש וכולל שליחת עד 500 מסרים.

הקצאות מסרים נוספות בחודש

  • 500 מסרים ב-5 ₪.
  • 5,000 מסרים ב-25 ₪.
    100 מסרים נוספים ב-0.5 ₪ (50% הנחה).
  • 50,000 מסרים ב-125 ₪.
    100 מסרים נוספים ב-0.25 ₪ (75% הנחה).
* המחירים לא כוללים מע"מ.