OFFICEGUY

הפצת מסרים (הגדרות אפליקציה)

הגדרה תיאור
שליחת דבר פרסומת סימון תיבה זו, יגרום להוספה אוטומטית של המלל "פרסומת" בכותרת של כל מסר הנשלח מהמערכת.
הסתרת כתובת הארגון סימון תיבה זו, יגרום להסתרת כתובת הארגון מחתימת המסרים היוצאים. לתשומת הלב! "חוק הספאם" דורש כי כתובת הארגון תופיע בכל מסר שנשלח מהארגון.
הסתרת טלפון הארגון סימון תיבה זו, יגרום להסתרת טלפון הארגון מחתימת המסרים היוצאים. לתשומת הלב! "חוק הספאם" דורש כי דרך יצירת קשר תופיע בכל מסר שנשלח מהארגון.
הגדרה תיאור
תבנית ברירת מחדל תבנית זו תסומן אוטומטית בעת יצירת כל מסר חדש
רשימת ברירת מחדל רשימת תפוצה זו תסומן אוטומטית בעת יצירת כל מסר חדש