OFFICEGUY

ניהול הוצאות

ניהול הוצאות
אפליקציית ניהול הוצאות מאפשרת לנהל הוצאות במערכת, משלב צילום החשבונית, סריקה אוטומטית של הנתונים, תיוק החשבונית, תיעוד התשלום, מעקב על ידי דוחות רלוונטיים ועוד.
אפליקציית ניהול הוצאות הינה אפליקציה נלוות לאפליקציית ניהול חשבונות.

איך זה עובד?

באפליקציית ניהול הוצאות תוכלו למצוא מספר כפתורים בסרגל הפעולות.
הכפתורים גם מתארים את שיטות העבודה הנפוצות עם האפליקציה:

 • צילום הוצאה מהיר - כפתור זה מאפשר לכם ליצור הוצאה ששמורה כטיוטה במערכת באמצעות צילום החשבונית מהטלפון הנייד או העלאה למערכת מהמחשב בשנייה אחת.
  ניתן לגשת לכפתור זה גם מכפתור הפלוס בסרגל העליון.
  בצורה דומה, ניתן ליצור הוצאת טיוטה באמצעות שליחת דוא"ל לכתובת ייחודית במערכת.
 • תיעוד הוצאה ו/או תשלום - כפתור זה מאפשר יצירת מסמך בשלב אחד (במקום ליצור הוצאת טיוטה ואז לתייק אותה).
  המערכת תומכת בשלושה סוגי מסמכי הוצאות (תיעוד הוצאה, תיעוד תשלום, תיעוד הוצאה ותשלום).
  ניתן לגשת לכפתור זה גם מכפתור הפלוס בסרגל העליון.
 • תיוק הוצאות טיוטה - כפתור זה מעביר אל מסך חכם שמבצע סריקה אופטית אוטומטית של הנתונים, מזין אותם בשבילכם, ומאפשר לכם לעדכן את הפרטים של ההוצאות בצורה נוחה - בזמן שאתם רואים את צילום ההוצאה.
 • העלאת צילומי הוצאות - מסך פשוט ליצירת מספר הוצאות טיוטה על ידי צילום מהנייד או העלאה מהמחשב. במסך זה ניתן גם להעלות פרטים בסיסיים על ההוצאות (נוח במקרה של צילום 20 חשבוניות מאותו הספק לדוגמה, רק שימו לב שככל שהמשקל הכולל גדול יותר, זמן ההעלאה ארוך יותר).
 • פריטי הוצאות - ניהול כל המידע על פריטי ההוצאות לרבות אחוז הכרה למע"מ ואחוז הכרה למס הכנסה.

פונקציונליות

יתרונות בהעלאת ההוצאות למערכת

 1. כל התיעוד החשבונאי שלכם מגובה אצלכם. לא צריך לסמוך על אף אחד אחר שישמור על המסמכים שלכם.
 2. לא צריך להעביר לרואה החשבון את מסמכי ההוצאה בצורה פיזית. הוצאות שהוזנו למערכת נשלחות בעדכון החודשי הקבוע לרואה החשבון (כפי שמוגדר תחת הגדרות ניהול חשבונות).
 3. ניתן להשתמש בדו"חות של המערכת לחישוב עלויות מע"מ ומקדמות מס הכנסה, במידה והזנתם גם את האחוז שמוכר למע"מ ולמס הכנסה של פריטי ההוצאה שלכם.