OFFICEGUY

ניהול הוצאות

ניהול הוצאות
אפליקציית ניהול הוצאות הינה אפליקציה נלוות לאפליקציית ניהול חשבונות.
ניהול הוצאות מאפשרת יצירת "מסמכי הוצאה" במערכת, שיכולים גם לכלול צילום של חשבונית ההוצאה.
העלאת צילומי החשבוניות יכולה להתבצע מתוך כל מכשיר נייד או נייח. מכשירים עם מצלמה יאפשרו לכם גם לצלם את ההוצאות ישירות למערכת.

איך זה עובד?

ניתן לתעד הוצאות במערכת במספר דרכים:
  • ניתן ליצור כרטיס הוצאה חדש במערכת (דרך האפליקציה או דרך כפתור ה-"+" המרכזי), ובתהליך הזנת הפרטים, להעלות את סריקת החשבונית על ידי בחירת קובץ או צילום תמונה בזמן אמת.
  • ניתן להשתמש ב-"העלאת צילומי הוצאות" בשיטה זו, בוחרים את הקבצים או מצלמים את התמונות בזמן אמת, ניתן להעלות מספר רב של קבצים בהעלאה אחת, רק שימו לב שככל שהמשקל הכולל גדול יותר, זמן ההעלאה ארוך יותר. שיטה זו יוצרת מסמכי הוצאה כטיוטה בלבד. לאחר ההעלאה יש לעבור למסך הוצאות טיוטה ולמלא את כל הפרטים של ההוצאות. אגב, במסך העלאת מספר צילומי הוצאות ניתן גם לבחור את הספק/ית ופריט ההוצאה שיופיעו בכל הטיוטות שאתם מעלים באותו הרגע.

פונקציונליות

יתרונות בהעלאת ההוצאות למערכת

  1. כל התיעוד החשבונאי שלכם מגובה אצלכם. לא צריך לסמוך על אף אחד אחר שישמור על המסמכים שלכם.
  2. לא צריך להעביר לרואה החשבון את מסמכי ההוצאה בצורה פיזית. הוצאות שהוזנו למערכת נשלחות בעדכון החודשי הקבוע לרואה החשבון (כפי שמוגדר תחת הגדרות ניהול חשבונות).
  3. ניתן להשתמש בדו"חות של המערכת לחישוב עלויות מע"מ ומקדמות מס הכנסה, במידה והזנתם גם את האחוז שמוכר למע"מ ולמס הכנסה של פריטי ההוצאה שלכם.