OFFICEGUY

ניהול הוצאות

ניהול הוצאות
אפליקציית ניהול הוצאות הינה אפליקציה נלוות לאפליקציית ניהול חשבונות.
ניהול הוצאות מאפשרת יצירת "מסמכי הוצאה" במערכת, שיכולים גם לכלול צילום של חשבונית ההוצאה.
העלאת צילומי החשבוניות יכולה להתבצע מתוך כל מכשיר נייד או נייח. מכשירים עם מצלמה יאפשרו לכם גם לצלם את ההוצאות ישירות למערכת.

איך זה עובד?

  • צילום הוצאה מהיר - מאפשר לכם ליצור הוצאה ששמורה כטיוטה במערכת באמצעות צילום מהנייד או העלאה מהמחשב בשנייה אחת. ניתן לגשת לכפתור זה גם מכפתור הפלוס בסרגל העליון.
  • תיעוד הוצאה ו/או תשלום - מאפשר לכם ליצור אחד משלושת המסמכים של ניהול הוצאות, על מנת להכניס פרטים מלאים על פעולת הוצאה. ניתן לגשת לכפתור זה גם מכפתור הפלוס בסרגל העליון.
  • תיוק הוצאות טיוטה - מסך חכם המאפשר לכם להזין את פרטי ההוצאה בצורה נוחה בזמן שאתם רואים את צילום ההוצאה.
  • העלאת צילומי הוצאות - מסך פשוט ליצירת מספר הוצאות טיוטה על ידי צילום מהנייד או העלאה מהמחשב. במסך זה ניתן גם להעלות פרטים בסיסיים על ההוצאות (נוח במקרה של צילום 20 חשבוניות מאותו הספק לדוגמה, רק שימו לב שככל שהמשקל הכולל גדול יותר, זמן ההעלאה ארוך יותר).
  • פריטי הוצאות - ניהול כל המידע על פריטי ההוצאות לרבות אחוז הכרה למע"מ ואחוז הכרה למס הכנסה.

פונקציונליות

יתרונות בהעלאת ההוצאות למערכת

  1. כל התיעוד החשבונאי שלכם מגובה אצלכם. לא צריך לסמוך על אף אחד אחר שישמור על המסמכים שלכם.
  2. לא צריך להעביר לרואה החשבון את מסמכי ההוצאה בצורה פיזית. הוצאות שהוזנו למערכת נשלחות בעדכון החודשי הקבוע לרואה החשבון (כפי שמוגדר תחת הגדרות ניהול חשבונות).
  3. ניתן להשתמש בדו"חות של המערכת לחישוב עלויות מע"מ ומקדמות מס הכנסה, במידה והזנתם גם את האחוז שמוכר למע"מ ולמס הכנסה של פריטי ההוצאה שלכם.