OFFICEGUY

מסך תיוק הוצאות

אפליקציית ניהול הוצאות מציעה לכם לחסוך זמן רב וטעויות רבות בתהליך הזנת ההוצאות שלכם למערכת.

מסך תיוק הוצאות הינו מסך חכם מאוד.
המסך יודע לקבל קובץ תמונה או PDF שהעלתם למערכת בדרך כלשהי, לבצע תהליך סריקה אופטית של הנתונים בתוכה, לבצע עיבוד נתונים חכם (AI + Machine Learning), ולאפשר לכם לבצע הזנה של נתונים חסרים וביקורת על כל ההוצאה.

בכניסה למסך מוצגות כל הוצאות הטיוטה (אלא אם הן נדחו ע"י מנהל/ת חשבונות).

יכולות מסך תיוק הוצאות

  • הזנת כל הפרטים הנדרשים להנה"ח במסך Side by side המאפשר לראות את המסמך בעת הקלדת הפרטים שלו.
  • בראש המסך, תוכלו לראות את כמות המסמכים לתיוק.
  • לאחר תיוק הוצאה, היא מתקפלת והמסך נגלל אוטומטית להוצאה הבאה לתיוק.
  • המסך יודע לזהות את תאריך המסמך, סכום המסמך ומספר חשבונית ההוצאה מתוך המסמך באמצעות סריקה אופטית. במקרה של התלבטות בין כמה אפשרויות, המערכת תבחר את האפשרות הסבירה, ותאפשר לכם לבחור אפשרות אחרת בלחיצת כפתור, ללא הקלדה.
  • יכולות טכנולוגיות מורכבות יודעות גם לזהות במקרים רבים את הספק/ית ואת פריט ההוצאה.
  • ניהול תקופת דיווח בהתאם להוראות רשות המסים (לקריאה נוספת על תקופות דיווח והמשמעות במסך תיוק הוצאות)
  • שמירה כטיוטה בלבד (ללא סגירה לספרים) או מעבר למצב עריכה מלא.
  • דחיית הוצאות. סימון הוצאה כהוצאה שלא ניתנת להכרה מסיבות שונות.
  • סימון נגיש של אחוזי ההכרה למע"מ ולמס הכנסה בעת בחירת פריט ההוצאה.
  • התראה וחסימה של הוצאות כפולות.
המידע באתר זה אינו מהווה ייעוץ משפטי או חשבונאי. יש להעזר באנשי מקצוע על מנת לקבל חוות דעת רשמית.