OFFICEGUY

עדכון סיווגי הוצאות בברירת מחדל במערכת

אינדקס הוצאות מגדיר את עבור כל פריט הוצאה, את הנתונים הבאים:
  • אחוז מסכום המע"מ שיוכר לקיזוז מע"מ עבור הוצאות של הפריט.
  • אחוז מסכום ההוצאה שיוכר לקיזוז מס הכנסה עבור הוצאות של הפריט.
  • קוד מיון (אם מותקנת אפליקציית הנהלת חשבונות מלאה או אפליקציית ייצוא לחשבשבת).
  • מספר חשבון (אם מותקנת אפליקציית הנהלת חשבונות מלאה או אפליקציית ייצוא לחשבשבת).
  • סוג תנועה (אם מותקנת אפליקציית ייצוא לחשבשבת).
  • האם פריט ההוצאה הינה רכוש קבוע.
  • אחוז שנתי לחישוב פחת (רלוונטי עבור רכוש קבוע בלבד).

למה זה?

המערכת מיועדת בראש ובראשונה, למשתמשים המעוניינים לעשות את המינימום בכל הנוגע לכספים שלהם. 
הוראות קבע, סליקה, חשבוניות, וזהו.

אך יחד עם זאת, המערכת גם מוכנה עם תשתית חזקה ביותר למשתמשים שרוצים לעשות את המקסימום.
הנהלת חשבונות מלאה לדוגמה (לקריאה נוספת על הנהלת חשבונות מלאה במערכת, לחצו כאן). 
על מנת לבצע הנהלת חשבונות, יש צורך באינדקס הוצאות מפורט ומלא.
ניתן לראות את האינדקס שהמערכת מציעה כברירת מחדל בלחיצה כאן.

את האינדקס ניתן לשנות בכל שלב דרך פריטי ההוצאות באפליקציית ניהול הוצאות או דרך אפליקציית הנהלת חשבונות.

עדכון גרסה של האינדקס

האינדקס מתעדכן בהתאם להמלצות אנשי מקצוע ובהתאם להוראות רשות המסים.
כאשר מגיע עדכון, ניתן לאשר אותו ע"י סימון פריטי ההוצאות שברצוכם לעדכן, וללחוץ על שמירת שינויים. 
אנחנו מסמנים עבורכם אוטומטית את הפריטים שאנחנו ממליצים לאשר. 
עבור איזה מהפריטים לא מומלץ לבצע את העדכון?
אם אתם מנהלים בעצמכם את האינדקס, כלומר, משנים אחוזי הכרה למע"מ או למס הכנסה, משנים סוגי תנועות או מפתחות חשבון או קודי מיון, יש לשים לב שהשינויים בגרסה לא דורסים שינוי שרציתם.
המידע באתר זה אינו מהווה ייעוץ משפטי או חשבונאי. יש להעזר באנשי מקצוע על מנת לקבל חוות דעת רשמית.