OFFICEGUY

מחירון ניהול הוצאות

עלות חודשית 

 שימוש באפליקציית ניהול חשבונות הוא בעלות חודשית של 15 ₪, וכולל הפקה של עד 10 מסמכי הוצאה בחודש.

הקצאות מסמכים נוספים בחודש:

  • 100 מסמכים ב-15 ₪.

  • 500 מסמכים  ב-60 ₪
     100 מסמכים נוספים ב-12 ₪ (20% הנחה).

  • 2500 מסמכים ב-240 ₪
    100 מסמכים ב- 9.6 ₪ - 36% הנחה).

**המחירים לא כוללים מע"מ**