OFFICEGUY
דחיית הוצאות הינה יכולת של מסך תיוק הוצאות ומשמשת בעיקר כחלק מתהליך ניהול ההוצאות למנהלי חשבונות.

כל מנהל/ת חשבונות נתקל/ה פעם בהוצאה שאי אפשר לקבל ויכולות להיות כל מיני סיבות לדחיית ההוצאה.
כל הוצאה שנדחית, שולחת לבית העסק דוא"ל ליידוע על עצם הדחייה ועם הוראות לביצוע לאחריה.

איך זה עובד?

במסך תיוק הוצאות, ליד כפתור "תיוק סופי" ישנן שלוש נקודות, מהן אפשר להגיע אל דחיית הוצאה.
במסך דחיית הוצאה ניתן לבחור את סיבת הדחייה (או להשאיר: "ללא פירוט סיבה" או לבחור ב-"הזנת סיבה ידנית") ולהכניס את מייל בית העסק (בברירת המחדל, זהו המייל שמוגדר בארגון).
בנוסף, מופיעה לכם גם הכתובת שלכם (כתובת המשתמש/ת), שאליה יוכל בית העסק להשיב במידת הצורך.

דחיתם צילום בטעות? 
ניתן להיכנס חזרה אל מסמך ההוצאה בטיוטה, וללחוץ על "שחזור הוצאה שנדחתה".

למה זה כל כך חשוב?

תהליך דחיית ההוצאה הוא תהליך מאוד חשוב גם למנהלי החשבונות, וגם לבתי העסק.
תהליך לא נכון של דחיית הוצאה מוביל פעמים רבות להפסד כסף ישיר לבית העסק.
איך?
משרדים שקיבלו 'קבלה' במקום 'חשבונית', וציפו לקבל את החשבונית בעתיד. מנגד, בית העסק חשב שהוא העביר מסמך שמזכה אותו לצורכי מע"מ ומס הכנסה. מקרה אחר, הוא מקרה שבו בית העסק העביר הוצאה שהמשרד חשב שהיא הוצאה אישית, אבל היא בעצם הייתה הוצאה של העסק.

מנגד, קבלת ההחלטות של מנהלי החשבונות, יכולה להיות הרבה יותר פשוטה. אם אתם לא בטוחים בהוצאה, אתם 'דוחים' אותה. בית העסק מקבל את ההודעה ויכול להשיב לכם ולהתחיל שיחה לגבי ההוצאה הספציפית הזו.

סיבות לדחיית הוצאה וההסברים לבית העסק


צילום לא ברור
באם קיבלת דחיית הוצאה על סמך שהצילום לא ברור, יש להעלות הוצאה חדשה עם צילום טוב יותר. המלצות לצילום טוב: אזור מואר מאוד, צילום בזווית ישרה ולא אלכסונית לנייר, הנחת הנייר בצורה מיושרת על משטח ישר בצבע אחיד וכהה. 

מסמך לא מוכר 
באם קיבלת דחיית הוצאה על סמך שהמסמך לא מוכר, יש להעלות הוצאה חדשה. יש לשים לב להעלות מסמך שמופיע עליו הכיתוב "חשבונית מס". רק במקרה שהספק/ית מוגדר/ת כעוסק פטור, עמותה או גוף דומה, ניתן להכיר במסמך שהינו "קבלה". 

הוצאה לא מוכרת 
באם קיבלת דחיית הוצאה על סמך שההוצאה לא מוכרת, לא צריך לעשות דבר. רק צריך לקחת בחשבון שההוצאה המדוברת, לא תהיה מוכרת כהוצאה לצורכי מס הכנסה ומע"מ. 
המידע באתר זה אינו מהווה ייעוץ משפטי או חשבונאי. יש להעזר באנשי מקצוע על מנת לקבל חוות דעת רשמית.