OFFICEGUY

ניהול הוצאות (הגדרות אפליקציה)

הגדרות כלליות

הגדרה תיאור
הוספת אחוזי הכרה ברשות המסים לפריטי הוצאות
מילוי אוטומטי של "ספק כללי" במסך תיוק הוצאות
הצעת הזנת מידע נוסף לאחר צילום הוצאה מהיר במידה ואפשרות זו מסומנת, המערכת תקפיץ חלון שיאפשר למשתמש/ת להזין פרטים נוספים על ההוצאה כמו טקסט חופשי, סכום ההוצאה, ספק/ית, פריט הוצאה וכדומה.
מספר מוסד להפקת קבצי במס"ב קוד מוסד/נושא. המספר המזהה שלכם במס"ב. מספר בן 8 ספרות. מספר זה ישמש בעת הפקת קבצי תשלומים לספקים. במידה וטעינת הקובץ מתבצעת ישירות אל הבנק, אין צורך למלא ערך בשדה זה.

העלאת הוצאות למערכת בשליחת דוא"ל

הגדרה תיאור
תמיכה בהעלאת הוצאות באמצעות שליחת דוא"ל סימון תיבה זו, יגרום לתאפשר שליחת הוצאות אל המערכת באמצעות דואר אלקטרוני.
כתובת הדוא"ל אליה יש לשלוח הוצאות את ההוצאות יש לשלוח כקובץ מצורף אל כתובת זו. כל קובץ מצורף ייצור מסמך הוצאה טיוטה נפרד. לאחר מכן מומלץ לעבוד דרך "תיוק הוצאות טיוטה").
כתובות דוא"ל מאושרות לשליחת הוצאות יש להזין בשדה זה את כתובת הדוא"ל ממנה יוכלו לשלוח הוצאות. ניתן להזין מספר כתובות מופרדות בפסיק, או להזין כתובת דומיין, באמצעות שימוש בכוכבית. לדוגמה: *@domain.co.il. ניתן להשאיר ריק על מנת לחזור לברירת המחדל המאפשרת לכל המשתמשים בארגון לשלוח הוצאות.

העדפות ברירת מחדל

הגדרה תיאור
פריט הוצאה ברירת מחדל
ספק ברירת מחדל להוצאות
סוג תשלום