OFFICEGUY

ניהול הוצאות (הגדרות אפליקציה)

הגדרות כלליות

הגדרה תיאור
הוספת אחוזי הכרה ברשות המסים לפריטי הוצאות
מילוי אוטומטי של "ספק כללי" במסך תיוק הוצאות
תמיכה בשליחת הוצאות מתוך דוא"ל את ההוצאות יש לשלוח כקובץ מצורף, אל הכתובת test@expenses.myofficeguy.com.
כתובות דוא"ל מאושרות לשליחת הוצאות יש להזין בשדה זה את כתובת הדוא"ל ממנה יוכלו לשלוח הוצאות. ניתן להזין מספר כתובות מופרדות בפסיק, או להזין כתובת דומיין, באמצעות שימוש בכוכבית. לדוגמה: *@domain.co.il.
מספר מוסד להפקת קבצי במס"ב קוד מוסד/נושא. המספר המזהה שלכם במס"ב. מספר בן 8 ספרות. מספר זה ישמש בעת הפקת קבצי תשלומים לספקים. במידה וטעינת הקובץ מתבצעת ישירות אל הבנק, אין צורך למלא ערך בשדה זה.

העדפות ברירת מחדל

הגדרה תיאור
פריט הוצאה ברירת מחדל
ספק ברירת מחדל להוצאות
סוג תשלום