OFFICEGUY

העלאת צילומי הוצאות

העלאת צילומי הוצאות למערכת הינה השלב הראשון בתהליך המומלץ לניהול הוצאות במערכת, כחלק מאפליקציית ניהול הוצאות.
בהעלאת צילומים, כל קובץ צילום הוצאה יוצר מסמך הוצאה בסטטוס "טיוטה" (מסמך "תיעוד הוצאה ותשלום"). 

דרכים להעלות צילום הוצאה

מסך "צילום הוצאה מהיר"

למסך זה ניתן להגיע בשלוש דרכים: 
  1. ללחוץ על הפלוס הקטן בסרגל העליון ואז על "צילום הוצאה מהיר".
  2. להיכנס לתוך "ניהול הוצאות" ושם ללחוץ על "צילום הוצאה מהיר".
  3. באמצעות הקישור הבא.   
בהגעה לעמוד בנייד, המערכת תציע לכם לצלם תמונה של ההוצאה, או לבחור קובץ שהורדתם.
בהגעה לעמוד במחשב, המערכת תציע לכם לבחור קובץ אחד או יותר לטעון למערכת.

באמצעות שליחת הקובץ בדוא"ל 

שימו לב שלכל ארגון יש תיבת דוא"ל ייעודית משלו אליה ניתן לשלוח הוצאות. 
ניתן למצוא את הכתובת במסך צילום הוצאה מהיר או תחת הגדרות אפליקציית ניהול הוצאות
ניתן לצרף מספר קבצים לדוא"ל. כל קובץ ייצור הוצאת טיוטה נפרדת.  
המידע באתר זה אינו מהווה ייעוץ משפטי או חשבונאי. יש להעזר באנשי מקצוע על מנת לקבל חוות דעת רשמית.