OFFICEGUY

פקסים יוצאים (הגדרות אפליקציה)

שירות שליחת פקסים מתוך דוא"ל

הגדרה תיאור
תמיכה בשליחת פקסים מתוך דוא"ל את הפקסים יש לשלוח כקובץ מצורף, אל הכתובת test+number@fax.myofficeguy.com. לדוגמה: test+97231234567@fax.myofficeguy.com
כתובות דוא"ל מאושרות לשליחת פקסים יש להזין בשדה זה את כתובת הדוא"ל ממנה יוכלו לשלוח פקסים. ניתן להזין מספר כתובות מופרדות בפסיק, או להזין כתובת דומיין, באמצעות שימוש בכוכבית. לדוגמה: *@domain.co.il.
שמירת כפקסים כטיוטה