OFFICEGUY

אחסון קבצים (הגדרות אפליקציה)

הגדרות כלליות

הגדרה תיאור
דחיסת קבצי תמונות בפורמט PNG סימון תיבה זו, יגרום לכך שהמערכת תבצע דחיסה באופן אוטומטי לקבצי תמונות בפורמט PNG אשר נטענים אל המערכת. דחיסת התמונות לא תפגע באיכות באופן הנראה לעין ותאפשר טעינה מהירה יותר.
דחיסת וסיבוב קבצי תמונות בפורמט JPG סימון תיבה זו, יגרום לכך שהמערכת תבצע דחיסה וסיבוב באופן אוטומטי לקבצי תמונות בפורמט JPG אשר נטענים אל המערכת. דחיסת התמונות לא תפגע באיכות באופן הנראה לעין ותאפשר טעינה מהירה יותר.