OFFICEGUY

מחירון דפי נחיתה

מחיר השימוש באפליקציה הוא 25 ₪ בחודש וכולל ניהול של 5 דפי נחיתה.

הקצאות ניהול דפי נחיתה נוספים בחודש

  • 10 דפי נחיתה נוספים ב-25 ₪
* המחירים לא כוללים מע"מ.
לעדכון הקצאת הדפים באפליקציה