OFFICEGUY

מחירון דפי נחיתה

האפליקציה מוצעת ב-25 ₪ לחודש לשימוש של עד 5 דפי נחיתה.
הרחבת כמות דפי הנחיתה ניתנת ב-25 ₪ לחודש וכוללת 10 דפים נוספים.
להמחשה, על מנת לתמוך ב-20 דפי נחיתה, הרכישה תכלול את שתי הרחבות וסך תשלום של 75 ₪ לחודש.
כל המחירים המופיעים באתר הינם לפני הוספת מע"מ.