OFFICEGUY

מכתב בקליק (הגדרות אפליקציה)

הגדרות כלליות

הגדרה תיאור
שם משתמש הגדרה זו מתקבלת מחברת בארי.
סיסמה הגדרה זו מתקבלת מחברת בארי.
מזהה רקע הגדרה זו מתקבלת מחברת בארי. במידה והשדה ישאר ריק - תדרש העברת השדה בממשק ה-API.
כתובת השולח/ת ניתן להזין עד 7 שורות. במידה והשדה ישאר ריק - תדרש העברת השדה בממשק ה-API.
כתובת למשלוח דואר חוזר ניתן להשאיר ריק, על מנת שדואר חוזר ישלח לכתובת השולח/ת. ניתן להזין עד 7 שורות.