OFFICEGUY

דוא"ל יוצא

אפליקציית דוא"ל יוצא הינה אפליקציית תשתית של מערכת OfficeGuy המאפשרת שליחת דוא"ל מתוך המערכת.

כל הדוא"ל היוצא שנשלח מ-OfficeGuy, נשלח דרך אפליקציה זו (לדוגמה, חשבונית הנשלחת מאפליקציית ניהול חשבונות), ומתועד בתיקיית דוא"ל יוצא.
בברירת המחדל, האפליקציה שולחת את הדוא"ל באמצעות תיבת דואר אלקטרוני של OfficeGuy.
האפליקציה מאפשרת שליחת הדוא"ל יוצא באמצעות התיבה האישית (או הארגונית), שלכם, בכדי שתוכלו לקבל דואר חוזר (Reply). על מנת לעשות זאת, יש להגדיר את שרת הדוא"ל היוצא שלכם (SMTP).

הגדרת התיבה האישית שימושית מאוד עבור שליחת מסמכים מתוך אפליקציית ניהול החשבונות, ועבור שליחת עדכונים בעת חיוב באמצעות אפליקציית בילינג

מידע נוסף