OFFICEGUY

דוא"ל יוצא (הגדרות אפליקציה)

הגדרות כלליות

הגדרה תיאור
שם השולח השם שיופיע כשם שממנו נשלח המייל. במידה והשדה ריק, שם הארגון ילקח באופן אוטומטי.
כתובת לחזרה הכתובת שתופיע ככתובת שאליה מגיבים בדוא"ל היוצא. במידה והשדה ריק, הדוא"ל של הארגון ילקח באופן אוטומטי.
מצב בדיקות הפעלת מצב בדיקות תמנע את כל שליחת המיילים, מלבד ל"דוא"ל לעותק נסתר"
דוא"ל לעותק נסתר לכתובת זו יישלח עותק נסתר של כל הדוא"ל היוצא מהמערכת.
ימים לשמירת קבצים מצורפים המערכת תשמור קבצים מצורפים לדוא"ל יוצא למשך כמות הימים המוגדרת בשדה זה. ברירת המחדל הינה 60.