OFFICEGUY

מדיניות סיסמאות (הגדרות אפליקציה)

דרכי התחברות

הגדרה תיאור
אפשרות התחברות באמצעות Google
אפשרות התחברות באמצעות Facebook
אפשרות התחברות באמצעות סיסמה

הגבלות על הסיסמה

הגדרה תיאור
מספר תווים מינימלי לסיסמה
סיסמה המכילה אות קטנה אחת לפחות
סיסמה המכילה אות גדולה אחת לפחות
סיסמה המכילה מספר אחד לפחות
סיסמה המכילה סימן מיוחד אחד לפחות