OFFICEGUY
כרגע, האפשרות היחידה לשימוש באפליקציית PayPal שלנו היא עבור תשלום בתוך החנות הוירטואלית.

קודם כל, יש להשיג את "קוד ה-API" של חשבון ה-PayPal שלכם בכמה צעדים פשוטים:
ראשית, אתם צריכים לבצע כניסה לחשבון ה-PayPal שלכם דרך האתר הרגיל (PayPal.com) ולהיכנס ל-"אתר המפתחים" של PayPal בכתובת: https://developer.paypal.com/

  1. בתוך אזור המפתחים, בסרגל העליון, ללחוץ על Dashboard.
  2. לאחר מכן, על "Create App" (תחת REST API apps).
  3. לאחר מכן, תתבקשו לתת שם לאפליקציה שמאפשרת לכם לחבר בין OfficeGuy ו-PayPal. אנחנו מציעים לקרוא לה פשוט OfficeGuy, ולאשר.
  4. עכשיו תגיעו למסך שבצידו הימני העליון, ישנו כפתור "Live". לחצו עליו. אם איבדתם את העמוד הזה, לחצו שוב על Dashboard בשורה העליונה, ותבחרו את האפליקציה שיצרתם.
  5. תחת עמוד ה-"Live" ישנם שני טקסטים, אחד עם הכותרת: "ClientID" והשני עם הכותרת "Secret". תעתיקו את שניהם.
  6. הדביקו את שניהם לתוך הגדרות אפליקציית ניהול תשלומים, תחת כותרת PayPal בתוך מערכת OfficeGuy, ומעכשיו, בעמודי המכירה שלכם תהיה אפשרות לשלם גם באמצעות PayPal!

זיכוי עסקה

קיבלתם תשלום מלקוח/ה באמצעות PayPal, ויש לכם צורך לבטל את העסקה?
בכדי לבטל עסקה ב-PayPal, יש לבצע שתי פעולות.
  1. ביצוע הזיכוי בפועל, מתוך הממשק של PayPal.
  2. לאחר ביצוע הזיכוי, יש צורך לזכות באופן ידני את המסמך שנוצר, להסבר על זיכוי מסמכים לחצו כאן.