OFFICEGUY

הפקת מסמך באופן אוטומטי לאחר רכישה באמצעות PayPal - OfficeGuy

אפליקציית PayPal מאפשרת הפקת חשבונית/קבלה (או חשבון/קבלה לעוסקים פטורים ולעמותות) באופן אוטומטי לאחר רכישה - גם במידה והרכישה לא בוצעה מתוך מערכת OfficeGuy.
שיטת עבודה זו נפוצה עבור עוסקים אשר מוכרים מוצרים ב-eBay, או באמצעות מערכת הסליקה WooCommerce, ומעוניינים לקבל תשלומים באמצעות PayPal.
הפקת המסמך מבוצעת באמצעות שימוש ב-IPN (קיצור של Instant Payment Notification), וניתנת להפעלה מתוך הגדרות האפליקציה).
קיימות שתי דרכים להפעלת השירות.
עבור עוסקים הנדרשים במע"מ (עוסקים מורשים, חברות בע"מ) - המסמכים שיופקו יחשבו באופן אוטומטי מע"מ - בהתאם למדינת הרוכש/ת. לחילופין, ניתן להגדיר כי מע"מ יתווסף תמיד למסמכים, או לעולם לא יתווסף למסמכים, תחת הגדרות האפליקציה.

חנות WooCommerce

על מנת להפעיל את השירות באמצעות חנות WooCommerce, יש לבצע את הפעולות הבאות:
  1. התקנת תוסף הסליקה של OfficeGuy בתוך WooCommerce (התוסף גם מאפשר קבלת תשלומים באשראי). לחצו כאן להסבר בנושא.
  2. הפעלת שירות ה-IPN בתוך מערכת OfficeGuy. הפעלת השירות מתבצעת מתוך הגדרות אפליקציית PayPal.
  3. הפעלת הגדרת הפקת קבלות באופן אוטומטי לאחר רכישה בתוך WooCommerce. ההגדרה מתבצעת מתוך הגדרות התוסף (בתוך WooCommerce - ראו צילום מצורף).
    ההגדרה נקראת "PayPal invoice/receipts", ונמצאת תחת WooCommerce > Settings > Payments > OfficeGuy.

רכישות אחרות ב-PayPal (לדוגמה - eBay)

על מנת להפיק חשבוניות/קבלות עבור רכישות שבוצעו ב-PayPal, אך לא בוצעו דרך WooCommerce, יש לבצע את הפעולות הבאות:
  1. הפעלת שירות ה-IPN בתוך מערכת OfficeGuy. הפעלת השירות מתבצעת מתוך הגדרות אפליקציית PayPal. 
  2. הפעלת מנגנון ה-IPN בתוך PayPal, עם הקישור שהתקשר בסיום שלב (1). לחצו כאן להסבר בנושא.
המידע באתר זה אינו מהווה ייעוץ משפטי או חשבונאי. יש להעזר באנשי מקצוע על מנת לקבל חוות דעת רשמית.