OFFICEGUY

הפקת מסמך באופן אוטומטי לאחר רכישה באמצעות PayPal - OfficeGuy

אפליקציית PayPal מאפשרת הפקת חשבונית/קבלה (או חשבון/קבלה לעוסקים פטורים ולעמותות) באופן אוטומטי לאחר רכישה - גם במידה והרכישה לא בוצעה מתוך מערכת OfficeGuy.
שיטת עבודה זו נפוצה עבור עוסקים אשר מוכרים מוצרים ב-eBay, או באמצעות מערכת הסליקה WooCommerce, ומעוניינים לקבל תשלומים באמצעות PayPal.
הפקת המסמך מבוצעת באמצעות שימוש ב-IPN (קיצור של Instant Payment Notification), וניתנת להפעלה מתוך הגדרות האפליקציה).
קיימות שתי דרכים להפעלת השירות.
עבור עוסקים הנדרשים במע"מ (עוסקים מורשים, חברות בע"מ) - המסמכים שיופקו יחשבו באופן אוטומטי מע"מ - בהתאם למדינת הרוכש/ת. לחילופין, ניתן להגדיר כי מע"מ יתווסף תמיד למסמכים, או לעולם לא יתווסף למסמכים, תחת הגדרות האפליקציה.

חנות WooCommerce

על מנת להפעיל את השירות באמצעות חנות WooCommerce, יש לבצע את הפעולות הבאות:
  1. התקנת תוסף הסליקה של OfficeGuy בתוך WooCommerce (התוסף גם מאפשר קבלת תשלומים באשראי). לחצו כאן להסבר בנושא.
  2. הפעלת שירות ה-IPN בתוך מערכת OfficeGuy. הפעלת השירות מתבצעת מתוך הגדרות אפליקציית PayPal.
  3. הפעלת הגדרת הפקת קבלות באופן אוטומטי לאחר רכישה בתוך WooCommerce. ההגדרה מתבצעת מתוך הגדרות התוסף (בתוך WooCommerce - ראו צילום מצורף).
    ההגדרה נקראת "PayPal invoice/receipts", ונמצאת תחת WooCommerce > Settings > Payments > OfficeGuy.

רכישות אחרות ב-PayPal (לדוגמה - eBay)

על מנת להפיק חשבוניות/קבלות עבור רכישות שבוצעו ב-PayPal, אך לא בוצעו דרך WooCommerce, יש לבצע את הפעולות הבאות:
  1. הפעלת שירות ה-IPN בתוך מערכת OfficeGuy. הפעלת השירות מתבצעת מתוך הגדרות אפליקציית PayPal. 
  2. הפעלת מנגנון ה-IPN בתוך PayPal, עם הקישור שהתקשר בסיום שלב (1). לחצו כאן להסבר בנושא.
לתשומת הלב, חיבור ל-IPN של PayPal אינו נתמך בסביבת ה-Sandbox של PayPal.
המידע באתר זה אינו מהווה ייעוץ משפטי או חשבונאי. יש להעזר באנשי מקצוע על מנת לקבל חוות דעת רשמית.