OFFICEGUY

מחירון PayPal

האפליקציה מוצעת חינם לשימוש עד 10 חיובים ומסמכים בחודש.

המדרגה הראשונה להרחבת ההקצאה החודשית היא 100 חיובים ב-50 ₪ (כוללת 100 מסמכים). 
המדרגה הבאה היא 500 חיובים ב-200 ₪ (כולל מסמכים) ואחריה 2,500 חיובים ב-800 ₪ (כולל מסמכים).

להמחשה, על מנת לרכוש 600 חיובים ניתן לרכוש מדרגה של 500 ומדרגה נוספת של 100.
כל המחירים המופיעים באתר הינם לפני הוספת מע"מ.