OFFICEGUY

PayPal (הגדרות אפליקציה)

כללי

הגדרה תיאור
יצירת מסמכי טיוטה בחיובים אם מסומן, כל חיוב שיתבצע יפיק מסמכי טיוטה בלבד. לא ניתן לשלוח ללקוח/ה מסמכי טיוטה.
מזהה לקוח (ClientID)
קוד לקוח (Secret)
מצב בדיקות
קופה

IPN

הגדרה תיאור
הפעלת שירות IPN
הפקת מסמכי טיוטה
שליחת מסמך ללקוח/ה
שיטת חישוב מע"מ