OFFICEGUY

שירות דואר יוצא (הגדרות אפליקציה)

הגדרות כלליות

הגדרה תיאור
כתובת השולח/ת ניתן להזין עד 7 שורות.
כתובת למשלוח דואר חוזר ניתן להשאיר ריק, על מנת שדואר חוזר ישלח לכתובת השולח/ת. ניתן להזין עד 7 שורות.