OFFICEGUY

הוספת שדות מותאמים אישית - חנות וירטואלית באינטרנט - OfficeGuy

אפליקציית החנות הוירטואלית מאפשרת הוספת שדות למילוי על ידי הלקוחות או התורמים שלכם.
השדות הנוספים מוגדרים ברמת הקטלוג, תחת "אפשרויות מתקדמות" בשדה: "מידע נוסף למילוי ע"י המשתמש/ת".

בשדה זה ניתן לבחור שדות מתוך תיקיית הלקוחות (לדוגמא, שדה טלפון, שדה כתובת וכדומה).
אם אתם רוצים להוסיף שדה שלא מופיע בתיקיית הלקוחות, צריך להוסיף אותו לתיקייה.
ניתן להוסיף סוגי שדות מגוונים. ניתן לקרוא על פירוט סוגי השדות בלחיצה כאן.