OFFICEGUY

מחירון חנות וירטואלית

מחיר השימוש באפליקציה הוא 20 ₪ לחודש, והוא כולל 10 חיובים בחודש והפקה אוטומטית של מסמכים בכל בחיוב.
(אפליקציית חנות וירטואלית מכילה את כל אפשרויות אפליקציית סליקת אשראי).

הקצאות חיובים נוספים בחודש

  • 100 חיובים ב-50 ₪.
  • 500 חיובים ב-200 ₪.
    100 חיובים נוספים ב-40 ₪ לחיוב (20% הנחה).
  • 2,500 חיובים ב-800 ₪.
    100 חיובים נוספים ב-32 ₪ לחיוב (36% הנחה).
* המחירים כוללים הפקה אוטומטית של מסמכים.
* המחירים לא כוללים מע"מ.
לעדכון הקצאת אפליקציית חנות וירטואלית