OFFICEGUY

מחירון חנות וירטואלית

האפליקציה מותקנת ביחד עם אפליקציית סליקת אשראי.
ביחד הן מאפשרות לבצע עד 10 חיובים בחודש (כולל מסמכים) ב-20 ₪ לחודש.

לביצוע חיובים נוספים (כולל מסמכים) יש לרכוש הקצאה חודשית לפי המדרגות הבאות:
100 חיובים נוספים בחודש ב-50 ₪.
500 חיובים נוספים בחודש ב-200 ₪ (40 ₪ ל-100 חיובים).
2500 חיובים נוספים בחודש ב-800 ₪ (32 ₪ ל-100 חיובים) .

ברכישת 500 חיובים ומעלה המחיר לכל 100 חיובים נוספים בחודש יפחת ויהיה זהה למחיר של מדרגת ההקצאה הגבוהה.

לדוגמא – ברכישת 600 חיובים לחודש (500 + 100) המחיר עבור 100 החיובים הנוספים יהיה 40 ₪ (ולא 50 ₪).
כל המחירים לפני מע"מ.

לעדכון הקצאת אפליקציית חנות וירטואלית »