OFFICEGUY

חנות וירטואלית (הגדרות אפליקציה)

אפשרויות מתקדמות

הגדרה תיאור
מסמך להפקה בעקבות תשלום בחנות הוירטואלית כאן ניתן להגדיר איזה מסמך יופק בעת תשלום בחנות הוירטואלית. המסמך שיופק בעת חיוב לא תלוי באמצעי התשלום אלא רק בהגדרה זו.
תמיכה בתשלומים חיצוניים תשלום חיצוני הינו כל תשלום שלא מתבצע באמצעות מערכת OfficeGuy. תמיכה באפשרות זו תוסיף אפשרות של אמצעי תשלום בדפי התשלום של החנות הוירטואלית. נהוג להשתמש באפשרות זו על מנת לאפשר מסירת פרטי תשלום בטלפון ללקוחות המהססים להשאיר את הפרטים בדפי האינטרנט.
מסמך ליצירה בתשלום חיצוני הגדרה זו מאפשרת לקבוע את סוג המסמך שיופק, בעת ביצוע רכישה עם אמצעי תשלום ידני (ללא ביצוע תשלום בפועל).
טקסט תיאור תשלום חיצוני טקסט זה יופיע כאחת מאפשרויות התשלום בדף התשלום. להמחשה, במידה וישנה אפשרות לשלם באשראי ואפשרות לשלם באמצעי תשלום חיצוני, ונשארתם עם הגדרת ברירת המחדל של המערכת, בדף התשלום יופיע שדה בשם: "אמצעי תשלום" ובו אפשרות לבחור בין שתי אפשרויות: (1) כרטיס אשראי; (2) מסירת פרטי תשלום בטלפון.
רכישה מחזורית לא תבצע חיוב הגדרה המונעת מחיוב מיידי להתבצע בעת רכישה של מוצר/שירות מחזורי דרך החנות הוירטואלית. החיוב יתבצע רק בעת הרצת בילינג ידני (הגדרה זו סותרת הגדרת בילינג אוטומטי)
תמיכה בתשלום מראש ע"י הלקוח/ה פתיחת האפשרות תוסיף שדה לכל מוצר/שירות מחזורי. בשדה ניתן להגדיר את המספר המקסימלי של המחזורים עליהם ניתן לשלם מראש. ברירת המחדל היא שלא ניתן לשלם מראש, אלא אם מגדירים מספר בתוך השדה.
הגבלת סכום לתשלום בכרטיס אחד סכום זה הינו הסכום המקסימלי שיתאפשר לגבות בארגון מכרטיס אשראי אחד בתקופה המוגדרת בשדה מטה. לדוגמא, אם הסכום המקסימלי הוא 100 ליומיים, החסימה תתבצע למשך 48 שעות ממועד התשלום הראשון. ניסיון תשלום של 60 ש"ח לאחר ששולמו 60 ש"ח באותה התקופה, ייכשל.
ימים להגבלת סכום התשלום בכרטיס מספר זה הוא מספר הימים להגבלת סכום התשלום בכרטיס אחד מההגדרה מעלה. הימים נספרים לפי 24 שעות ממועד הגבייה הראשונה.
קוד Google Analytics הגדרה זו מאפשרת לכם לקבל נתונים באמצעות Google Analytics, ישירות לחשבון שלכם. יש להזין את ה-Tracking ID שלכם.
קטלוג ברירת מחדל הקטלוג המוצג למשתמשים המגיעים למערכת, ללא קישור לקטלוג ספציפי. בנוסף, במידה ומשתמשים מועברים לדף תשלום יתרה, ממנו יוחזרו לקטלוג המוגדר כברירת מחדל
נתיב CSS חיצוני

כללי

הגדרה תיאור
הצגת מחירים כוללים מע"מ סימון אפשרות זו יגרום לכך שהמחירים בחנות יוצגו תמיד כמחירים הכוללים מע"מ. אפשרות זו רלוונטית לארגונים המוכרים שירותים לאנשים פרטיים.
כתובת לניווט לאחר ביצוע התשלום כתובת שאליה הלקוחות יועברו אוטומטית לאחר תשלום שהסתיים בהצלחה.
הצגת פרטי ההתקשרות של הארגון סימון תיבה זו, יגרום להצגת פרטי ההתקשרות של הארגון בתחתית דף התשלום.
תמיכה במוצר/שירות עם מחיר פתוח לאחר פתיחת אפשרות זו, ניתן ליצור קישור לתשלום על מוצר/שירות בסכום הנקבע על ידי הלקוח
תמיכה בהגבלת כמויות למכירה פתיחת אפשרות זו תוסיף שדה לכל כרטיס מוצר/שירות המסמן את הכמות שנותרה למכירה. בברירת המחדל הכמות לא מוגבלת. הכמות תרד בכל פעם שיתבצע חיוב דרך המערכת או באמצעות החנות הוירטואלית. לתשומת הלב, בחיוב מחזורי החיוב יתבצע גם אם אין יתרת מלאי.
מקסימום תשלומים לעסקה מספר זה מגדיר את מקסימום התשלומים שניתן לבצע בעסקת תשלומים בדפי התשלום. מספר זה יכול להיות בין 1 ל-36 במסוף רגיל, או בין 1 ל-12 במסוף מאגד.
סכום עסקת תשלומים מינימלי מספר זה מגדיר את הסך לתשלום המינימלי שיאפשר עסקת תשלומים. למשל, אם אתם רוצים לאפשר עסקאות תשלומים רק למי ששילם לכם 1,000 ש"ח ומעלה, תכניסו כאן את המספר 1,000.
כתובת לניווט לאחר ביצוע תשלום חיצוני כתובת שאליה הלקוחות יועברו אוטומטית לאחר תשלום חיצוני שהסתיים.

התראות

הגדרה תיאור
דוא"ל ארגון הגדרה המאפשרת שליחת ההתראות לארגון לכתובת דוא"ל נפרדת מזו המוגדרת בארגון.