OFFICEGUY

בילינג (הרחבות זמינות)

הבהרה: ניתן לרכוש כל הרחבה מספר פעמים על מנת להגיע להקצאה בכמות האופטימלית במחיר האופטימלי.
כל המחירים המוצגים הינם לפני 17% מע"מ.
שם ההרחבה עלות
הקצאה של 100 מנויים פעילים נוספים בחודש ₪50 / חודש
הקצאה של 500 מנויים פעילים נוספים בחודש ₪200 / חודש
הקצאה של 2,500 מנויים פעילים נוספים בחודש ₪800 / חודש