OFFICEGUY

הסבר על הרצת בילינג ידנית ואוטומטית

אפליקציית הבילינג יודעת לעבוד בשני מצבים, "בילינג ידני" ו-"בילינג אוטומטי".
ההחלפה בין המצבים מתבצעת דרך הגדרות אפליקציית בילינג.

רקע

ריצת הבילינג, בין אם אוטומטית או ידנית, היא התהליך שבו מערכת OfficeGuy עוברת על כל תיקיית החיובים המחזוריים, ומחליטה איזה חיובים דורשים חיוב ומחייבת אותם.
ההחלטה כי "חיוב מחזורי" דורש חיוב בפועל נובעת משילוב בין שני פרמטרים:
  • תאריך החיוב הבא הינו היום או בעבר
  • סטטוס החיוב המחזורי הינו סטטוס דורש חיוב (למשל: פעיל).
בנוסף, בתהליך ריצת הבילינג, המערכת מאחדת עבור כל לקוח/ה את כל החיובים הרלוונטיים המחכים לביצוע, ומחייבת אותו פעם אחת, הבילינג גם מנפיק חיובים ושולח התראות לארגון וללקוח/ה, לפי ההגדרות תחת כותרת התראות בהגדרות אפליקציית בילינג.

בילינג אוטומטי

ריצת הבילינג האוטומטית מתבצעת אחת ליום ב-08:00.
התהליך מבצע את כל הפעולות, על כל החיובים המחזוריים שהגיע הזמן לבצע עליהם פעולות (לפי סטטוס, לפי תאריך וכן הלאה)

בילינג ידני

בילינג ידני רץ על פי דרישה יזומה שלכם. 
לפני הרצת בילינג ידני ניתן גם לבקש מהמערכת "תצוגה מקדימה" שמראה את כל הפעולות שמערכת הבילינג רוצה לבצע.
בברירת מחדל, כל החיובים המחזוריים שהיו מטופלים במסגרת הבילינג האוטומטי, מסומנים באמצעות "צ'קבוקס" (תיבת סימון) בתוך התצוגה המקדימה.
באם אתם רוצים שהמערכת לא תבצע את את תהליך הבילינג על חיוב מסוים, ניתן להוריד ממנו את הסימון ב-צ'קבוקס.
הערה למתקדמים: ישנה אפשרות "לדלג על חיוב" באם אתם רוצים שמחזור חיוב מסוים לא יתבצע. דילוג על חיוב מתבצע מכפתור בתוך כרטיס החיוב המחזורי.

הערה חשובה! 

המידע באתר זה אינו מהווה ייעוץ משפטי או חשבונאי. יש להעזר באנשי מקצוע על מנת לקבל חוות דעת רשמית.