OFFICEGUY

חיוב ללא העמסה על מסגרת האשראי - תוכנת ניהול גביה - OfficeGuy

ארגונים רבים המתחילים לעבוד עם אפליקציית בילינג עבדו קודם לכן דרך עסקאות תשלומים.
למשל, ארגון הגובה דמי חבר חודשיים בסך של 100 ש"ח, חייב את הלקוחות שלו חיוב על סך 1,800 ש"ח לדוגמא, בפריסה של 18 תשלומים.

יתרונות העבודה בבילינג

  • השימוש במסגרת מתמצה בסכום החיוב החודשי.
  • אפשרות להגדרת חיוב ללא תאריך סיום.
  • אפשרות להפסקת חיוב ללא התעסקות עם חברת האשראי או הנהלת החשבונות.

חסרונות בעבודה בתשלומים

  • צורת עבודה זו גורמת לכך שבחודש החיוב הראשון, תיחסם המסגרת של הלקוחות ב-1,800 ש"ח. בחודש השני ב-1,700 ש"ח וכן הלאה.
  • צורת עבודה זו דורשת חידוש של התשלומים אחת לשנה וחצי. פעמים רבות עבודה בשיטה זו אומרת שהכרטיסים לא שמורים בצורה מוצפנת או בכלל, ותהליך החיוב מחדש יכול לקחת ימים ארוכים ואף שבועות.
  • בכל מקרה של זיכוי חלקי או מלא במקרה של ביטול חלקי או מלא יש צורך בהתנהלות מורכבת מול חברת האשראי בנוסף להתנהלות חשבונאית מורכבת.