OFFICEGUY

מנפלאות הבילינג: שיטת שגר ושכח - תוכנת ניהול גביה - OfficeGuy

היכולת הכי מספקת של אפליקציית בילינג היא האוטומציה שלה.
לא משנה אם אפליקציית הבילינג שלכם עובדת עם כרטיסי אשראי (סליקה) או הרשאות לחיוב חשבון (הוראות קבע במס"ב), אחרי שיצרתם את החיוב המחזורי - הכל קורה לבד.
  1. המערכת מחייבת "חיובים מחזוריים" שהגיע מועד החיוב שלהם.
  2. המערכת מנפיקה חשבונית/קבלה (או מסמך אחר לבחירתכם)
  3. המערכת שולחת את המסמך ללקוח/ה בצירוף קישור לדף מידע ללקוח/ה, ובמידה והחיוב נכשל, מאפשרת ללקוח/ה לעדכן באופן עצמאי את אמצעי התשלום.
  4. בסוף כל חודש, המערכת מעבירה לכם או לרואה החשבון שלכם עדכון על כל המסמכים שנוצרו.
ארגונים המשתמשים גם באפליקציית החנות הוירטואלית מדלגים אפילו על יצירת החיוב המחזורי. הלקוחות מחייבים את עצמם דרך דפי התשלום של האפליקציה.

לתשומת הלב!
כל זה קורה לבד רק אם המערכת הוגדרה על "הרצת בילינג אוטומטי". 
ניתן גם לבצע את הדברים בצורה מבוקרת על ידי "הרצת בילינג ידני".