OFFICEGUY

טעינת חיובים מחזוריים לאפליקציית הבילינג - OfficeGuy

יכולת טעינת חיובים מחזוריים מאפשרת לטעון חיובים מחזוריים חדשים ללקוחות חדשים או ללקוחות קיימים. הטעינה מתבצעת באמצעות קובץ אקסל (מומלצת טעינה בפורמט CSV).
על מנת להוריד תבנית לטעינת החיובים המחזוריים ועל מנת לטעון אותה למערכת, יש להיכנס לכאן.

טעינת חיובים מחזוריים עבור לקוחות חדשים

על מנת לטעון חיובים מחזוריים ללקוחות חדשים יש למלא בתבנית את השדות הבאים:
 • שם הלקוח.
 • פרטי אמצעי תשלום:
  למשלמים בכרטיס אשראי: חודש תוקף כרטיס אשראי, שנת תוקף כרטיס אשראי, מספר כרטיס אשראי, תעודת זהות בעל כרטיס.
  למשלמים בהרשאה לחיוב חשבון (הוראת קבע באמצעות מס"ב): בנק הוראת קבע, סניף הוראת קבע, חשבון הוראת קבע.
 • פרטי מוצר: שם מוצר, תדירות מוצר בחודשים, כמות, מחיר ליחידה.
 • פרטי חיוב: תאריך התשלום הבא.
הערות:
 • לתשומת הלב, אם קיים כבר במערכת לקוח/מוצר עם השם המדויק בו השתמשתם, המערכת תחבר את הלקוח/המוצר בשורה ללקוח/מוצר הקיימים במערכת. במידה ואתם רוצים לטעון לקוחות עם שמות זהים ואתם לא רוצים שיתחברו, ניתן להזין עבורם מזהים חיצוניים להפרדה או בשביל זיהוי עתידי עם המערכת שלכם.
 • שאר הפרטים הינם פרטי רשות. ניתן להשתמש בתאריך סיום על מנת להגדיר את סוף החיובים (בתאריך הסיום כבר לא יכולים להתבצע חיובים).
 • אם ישנן שתי שורות שונות עם אותו שם לקוח בדיוק:
  המערכת תיצור לאותו הלקוח שני חיובים לפי הפרטים בשורות.
  המערכת תיקח את פרטי הלקוח מהשורה העליונה בתבנית, ותתעלם מנתוני הלקוח בהמשך, פרט לאמצעי התשלום.
 • אם ישנן שתי שורות שונות עם מוצר חדש עם אותו שם מוצר בדיוק, המערכת תיקח את נתוני המוצר מהשורה העליונה בתבנית, ותשתמש בשאר הפרטים לצורך החיוב, מבלי לעדכן את פרטי המוצר.

טעינת חיובים מחזוריים עבור לקוחות קיימים

על מנת לטעון חיובים מחזוריים ללקוחות קיימים, יש להשתמש בשדות הבאים:
 • שם לקוח: על מנת לבחור את הלקוח אליו ישוייך החיוב המחזורי. ניתן לבחור את הלקוח גם באמצעות שדה מזהה חיצוני ("מזהה חיצוני" הינו שדה בתוך כרטיס הלקוח. בדרך כלל משתמשים בו כשמייבאים לקוחות ממערכת אחרת).
 • אם כבר קיים אמצעי תשלום, לא חייבים להזין כלום בשדות אמצעי התשלום. אם לא, ניתן להזין את אמצעי התשלום לפי הוראות הטעינה ללקוח חדש.
 • לבחור את המוצר אליו מיוחס החיוב המחזורי, או ליצור חדש. 
 • להזין את תדירות החיוב בחודשים, כמות המוצרים והמחיר ליחידה של החיוב המחזורי.
 • לבחור תאריך ראשון לחיוב ("תאריך התשלום הבא").
הערות:
 • לא ניתן לעדכן טלפון או דוא"ל ללקוח קיים.
 • לא ניתן לעדכן פרטי מוצר למוצר קיים.
המידע באתר זה אינו מהווה ייעוץ משפטי או חשבונאי. יש להעזר באנשי מקצוע על מנת לקבל חוות דעת רשמית.