OFFICEGUY

מחירון הוראות קבע

האפליקציה מותקנת ביחד עם אפליקציית סליקת אשראי.
ביחד הן מוצעות חינם לשימוש עד 10 הוראות קבע (כולל חיובים ומסמכים).
המדרגה הראשונה להרחבת ההקצאה החודשית היא 100 הוראות קבע ב-100 ₪ (כולל 100 חיובים ו-100 מסמכים).
המדרגה הבאה היא 500 הוראות קבע ב-300 ₪ (כולל חיובים ומסמכים) ואחריה 2,500 הוראות קבע ב-1,200 ₪ (כולל חיובים ומסמכים).
להמחשה, על מנת לרכוש 600 הוראות קבע ניתן לרכוש מדרגה של 500 ומדרגה נוספת של 100.
כל המחירים המופיעים באתר הינם לפני הוספת מע"מ.