OFFICEGUY

מחירון הוראות קבע

האפליקציה מותקנת עם אפליקציית סליקת אשראי וכוללת 10 חיובי הוראות קבע (כולל הפקת מסמכים) בחינם.

הקצאות חיובים נוספים בחודש

  • 100 הוראות קבע ב-100 ₪.
  • 500 הוראות קבע ב-300 ₪.
    100 חיובים נוספים ב-60 ₪ לחיוב (40% הנחה).
  • 2,500 הוראות קבע ב-1,200 ₪.
    100 חיובים נוספים ב-50 ₪ לחיוב (50% הנחה).
* המחירים כוללים הפקה אוטומטית של מסמכים.
* המחירים לא כוללים מע"מ.
לעדכון הקצאת אפליקציית הוראות קבע