OFFICEGUY
האפליקציה מותקנת ביחד עם אפליקציית סליקת אשראי.
ביחד הן מוצעות חינם לשימוש עד 10 מנויים פעילים (כולל חיובים ומסמכים).
המדרגה הראשונה להרחבת ההקצאה החודשית היא 100 מנויים פעילים ב-100 ₪ (כולל 100 חיובים ו-100 מסמכים).
המדרגה הבאה היא 500 מנויים פעילים ב-400 ₪ (כולל חיובים ומסמכים) ואחריה 2,500 מנויים פעילים ב-1,600 ₪ (כולל חיובים ומסמכים).
להמחשה, על מנת לרכוש 600 מנויים פעילים ניתן לרכוש מדרגה של 500 ומדרגה נוספת של 100.