OFFICEGUY

מחירון הוראות קבע

האפליקציה מותקנת ביחד עם אפליקציית סליקת אשראי.
ביחד הן מאפשרות לבצע עד 10 הוראות קבע (כולל חיובים ומסמכים) בחינם.

לביצוע הוראות קבע נוספות (כולל חיובים ומסמכים) יש לרכוש הקצאה חודשית לפי המדרגות הבאות:
100 הוראות קבע ב-100 ₪.
500 הוראות קבע ב-300 ₪.
2,500 הוראות קבע ב-1,200 ₪.

ברכישת הקצאה ל-500 הוראות קבע ומעלה המחיר לכל 100 הוראות קבע נוספות בחודש יפחת ויהיה זהה למחיר של מדרגת ההקצאה הגבוהה.

לדוגמא – ברכישת הקצאה ל-600 הוראות קבע לחודש (500 + 100) המחיר עבור 100 הוראות הקבע הנוספות יהיה 60 ₪ (ולא 100 ₪).

כל המחירים לפני מע"מ.

לעדכון הקצאת אפליקציית הוראות קבע »