OFFICEGUY

מחירון בילינג

האפליקציה מותקנת ביחד עם אפליקציית סליקת אשראי.
ביחד הן מוצעות חינם לשימוש עד 10 מנויים פעילים (כולל חיובים ומסמכים).
המדרגה הראשונה להרחבת ההקצאה החודשית היא 100 מנויים פעילים ב-100 ₪ (כולל 100 חיובים ו-100 מסמכים).
המדרגה הבאה היא 500 מנויים פעילים ב-400 ₪ (כולל חיובים ומסמכים) ואחריה 2,500 מנויים פעילים ב-1,600 ₪ (כולל חיובים ומסמכים).
להמחשה, על מנת לרכוש 600 מנויים פעילים ניתן לרכוש מדרגה של 500 ומדרגה נוספת של 100.
כל המחירים המופיעים באתר הינם לפני הוספת מע"מ.