OFFICEGUY

הסבר על חיובים מחזוריים

אחרי שמייצרים חיוב דרך דף "יצירת חיוב מחזורי", נוצר "חיוב מחזורי" בתיקיית "חיובים מחזוריים" במערכת.
חיוב מחזורי הוא סט ההוראות של המערכת לחיוב לקוח/ה.
סט ההוראות הזה קריטי לעבודת הרצת הבילינג, בין אם אוטומטית או ידנית.

שדות החיוב המחזורי

החיוב המחזורי מורכב מהשדות הבאים:
  • תאריך החיוב, תאריך תשלום ראשון, תאריך התשלום הקודם (שדות מידע פשוט וסטטי)
  • לקוח/ה, מוצר/שירות מחזורי (שדות מידע מקושר)
  • כמות, מחיר, סה"כ (שדות מחירים)
  • סטטוס, תאריך התשלום הבא, תאריך סיום (שדות לוגיקה חשובים)

השדות הפשוטים

השדות הפשוטים של החיוב המחזורי, הם תאריך החיוב, הוא התאריך בו נוצר החיוב המחזורי; לקוח/ה, כמות ומחיר שביחד יוצרים את שדה סה"כ. תאריך תשלום ראשון הינו התאריך הראשון בו התבצע חיוב ותאריך התשלום הקודם, פשוטו כמשמעו, התאריך האחרון בו התבצע חיוב נכון להיום.

מוצר/שירות 

זהו גם שדה יחסית פשוט, אבל צריך לדעת עליו שני דברים חשובים:
  1. עדכון מחיר של מוצר/שירות מחזורי לא משפיע על המחיר של החיוב המחזורי שכבר משוייך ללקוח/ה. על מנת לעדכן מחיר ללקוח/ה יש לעדכן את החיוב המחזורי הקיים ללקוח/ה או להוסיף חיוב מחזורי נוסף בסכום חיובי או שלילי.
  2. עדכון מחזור של המוצר/שירות המחזורי כן משפיע על החיוב המחזורי.

סטטוס

סטטוס החיוב המחזורי הינו שדה חשוב ביותר שמגדיר מה קורה עם החיוב המחזורי.
בדרך כלל אין לגעת בסטטוסים של החיובים המחזוריים אם אתם לא יודעים מה אתם עושים בצורה מקצועית ביותר. בשביל בכל זאת לתת לכם משהו, נגיד שחיוב מחזורי שצריך לחייב יימצא בדרך כלל על סטטוס "פעיל", חיוב מחזורי לא פעיל יכול להיות מסומן בכל מיני סטטוסים כתלות בסיבה שהביאה להפסקתו.

תאריך התשלום הבא

תאריך התשלום הבא הינו התאריך בו המערכת תנסה לבצע חיוב לפי הוראות החיוב המחזורי.
ניסיון החיוב יכול לקרות בעקבות יוזמה של הרצת בילינג ידנית או בעקבות ריצת הבילינג האוטומטי של המערכת.

במקרה של חיוב מוצלח, תאריך התשלום הבא מתעדכן לפי המחזור המוגדר בתוך המוצר/שירות המחזורי המוגדר בשדה "מוצר/שירות" על פי הנוסחה הבאה: (תאריך התשלום הבא החדש)=(תאריך התשלום הבא הישן)+(אורך המחזור המוגדר במוצר/שירות המחזורי המקושר).

במקרה של חיוב כושל בתאריך התשלום הבא, התאריך יישאר על כנו והסטטוס של החיוב ישתנה.
זאת על מנת שברגע שיתבצע חיוב מוצלח, המערכת "תזכור" מאיזה שלב להמשיך את החיוב.

תאריך סיום

תאריך הסיום של חיוב מחזורי הינו התאריך האחרון בו יכול להתבצע חיוב הקשור לאותו חיוב מחזורי.
תאריך הסיום מתמלא אוטומטית בהתאם לאורך המחזור וכמות המחזורים המוגדרים בעת יצירת החיוב המחזורי.
המידע באתר זה אינו מהווה ייעוץ משפטי או חשבונאי. יש להעזר באנשי מקצוע על מנת לקבל חוות דעת רשמית.