OFFICEGUY

מחירון תכנון מסלולים

מחיר השימוש באפליקציה הוא 500 ₪ לחודש וכולל יצירת מסלול של עד 10 נקודות עצירה.

הקצאת נקודות עצירה נוספות בחודש

  • 500 נקודות עצירה ב-60 ₪.
  • 2,500 נקודות עצירה ב-240 ₪.
    500 נקודות עצירה נוספות ב-48 ₪ (20% הנחה).
* המחירים לא כוללים מע"מ.