OFFICEGUY

תכנון מסלולים (הגדרות אפליקציה)

כללי

הגדרה תיאור
שהות ברירת מחדל בדקות
נק' מוצא ברירת מחדל
נק' יעד ברירת מחדל

מסרונים

הגדרה תיאור
תבנית לשליחת מסרונים בהכנת המסלול שדה זה קובע את התבנית שעל פיה ישלחו המסרונים לאחר הכנת המסלול. ניתן להשתמש בפרמטרים {תאריך} עבור תאריך ההגעה, {שעות} עבור טווח שעות, {שעה} עבור שעת הגעה משוערת מדויקת.
תבנית לשליחת מסרונים לתזכורת שדה זה קובע את התבנית שעל פיה ישלחו המסרונים הידניים. ניתן להשתמש בפרמטר {שעה} עבור שעת הגעה משוערת מדויקת.