OFFICEGUY

מסמכים עתידיים

מסמכים עתידיים

התנסות חינם עוד היום!
הצטרפות ללא התחייבות, וללא צורך בהזנת כרטיס אשראי.
10 ₪ לחודש + מע"מ.


פתיחת חשבון במערכת

קראתי, הבנתי ואני מקבל/ת את תקנון השימוש.
אפליקציית מסמכים עתידיים מאפשרת לכם לתת הוראה למערכת להפיק חשבוניות אוטומטיות בעת יצירת קבלה על שיקים עתידיים או אשראי בתשלומים. בנוסף לכך, האפליקציה מאפשרת מתן הוראה ליצירת חשבונית עתידית או דרישת תשלום עתידית.

למה זה חשוב? 

אנשים רבים מפיקים בעת קבלת תשלום מסמך מסוג חשבונית מס/קבלה. וזה מעולה.
אבל מה קורה כאשר אתם מקבלים שיק לעוד שלושה חודשים? 
מה קורה כאשר אתם סולקים אשראי בעסקה של 5 תשלומים?
במקרה הזה, אם אתם מפיקים חשבונית מס/קבלה, אתם משלמים מס לרשויות עוד לפני שקיבלתם את הכסף מהלקוחות.

על מנת להימנע מהמצב הזה, המערכת מציעה לכם לתת הוראה להפקת מסמכים עתידיים אשר תיצור את המסמכים במועד הפירעון. כך המס ישולם רק לאחר התשלום של הלקוח/ה.

איך זה עובד?

  1. לאחר התקנת האפליקציה, בכל קבלה במערכת מופיע כפתור "יצירת מסמכים עתידיים".
  2. הכפתור רלוונטי כאשר בקבלה ישנם תשלומים עם תאריך פרעון עתידי, דהיינו שיקים עתידיים או עסקת תשלומים באשראי.
  3. לאחר יצירת קבלה, בין אם ידנית בקבלת שיקים ובין אם בעקבות סליקת אשראי בתשלומים, יש ללחוץ על הכפתור, לבחור מוצר/שירות שיופיע בחשבוניות ולאשר למערכת להתחיל לפעול ולהפיק את המסמכים בעתיד.
  4. מכאן - הכל קורה אוטומטית.
  5. בברירת המחדל - המסמכים נשלחים אוטומטית ללקוחות, באם יש כתובת דוא"ל בכרטיס הלקוח/ה כמובן.
  6. לתשומת הלב! במקרה של זיכוי הקבלה המקורית, יש לבטל את המסמכים העתידיים בצורה ידנית.

פונקציונליות

  • יצירת חשבוניות אוטומטיות במועד הפרעון עבור שיקים עתידיים ועסקאות תשלומים באשראי.
  • יצירת חשבונית או דרישת תשלום עתידית.
  • הגדרה כי המסמכים לא יופקו בצורה אוטומטית, אלא רק בכניסה יזומה שלכם לאפליקציה ומתן הוראה להפקתם.