OFFICEGUY

מחירון הפצת מסרונים

מחיר השימוש באפליקציה הוא 25 ₪ לחודש והוא לא כולל כמות מסרונים לשליחה.

מחירון שליחת מסרונים בחודש

  • 500 מסרונים ב-60 ₪.
  • 2,500 מסרונים ב-180 ₪.
    500 מסרונים נוספים ב-36 ₪ (40% הנחה).
  • 12,500 מסרונים ב-540 ₪.
    500 מסרונים נוספים ב-21.6 ₪ (64% הנחה).
  • 62,500 מסרונים ב-1,620 ₪.
    500 מסרונים נוספים ב-12.96 ₪ (78% הנחה).
* המחירים לא כוללים מע"מ.
לעדכון הקצאות השליחות באפליקציה