OFFICEGUY

הפצת מסרונים (הגדרות אפליקציה)

הגדרה תיאור
מס' השולח
שליחת מסרוני פרסומת סימון תיבה זו יגרום לכך שהטקסט המופיע בהגדרה יתווסף לכל מסרון הנשלח מהמערכת.
מלל להסרה
הגדרה תיאור
רשימת ברירת מחדל רשימת התפוצה שתיבחר כברירת מחדל ביצירת מסרון חדש.