OFFICEGUY

הפצת מסרונים (הגדרות אפליקציה)

כללי

הגדרה תיאור
מספר השולח/ת
שליחת מסרוני פרסומת סימון תיבה זו יגרום לכך שהטקסט המופיע בהגדרה יתווסף לכל מסרון הנשלח מהמערכת.
מלל להסרה

העדפות ברירת מחדל

הגדרה תיאור
רשימת ברירת מחדל רשימת התפוצה שתיבחר כברירת מחדל ביצירת מסרון חדש.