OFFICEGUY

ניהול מלאי

ניהול מלאי

התנסות חינם עוד היום!
הצטרפות ללא התחייבות, וללא צורך בהזנת כרטיס אשראי.
20 מסמכים בחודש ב-50 ₪ לחודש + מע"מ. עד 120 מסמכים בחודש ב-65 ₪ לחודש + מע"מ.


פתיחת חשבון במערכת

קראתי, הבנתי ואני מקבל/ת את תקנון השימוש.
אפליקצית ניהול מלאי הינה אפליקציה פשוטה המאפשרת לכם לראות את סטטוס המלאי של המוצרים המנוהלים במערכת.
האפליקציה מאפשרת הפקת מסמכים מסוג הזמנת רכש, תעודות משלוח ותעודות החזרה.

איך ניהול המלאי עובד?

  • מוסיפים מלאי למערכת באמצעות "הזמנת רכש".
  • גורעים מלאי מהמערכת באמצעות "חשבונית" או "חשבונית/קבלה" (ארגונים שלא חייבים במע"מ: באמצעות חשבון או חשבון/קבלה). 
  • בנוסף, גם זיכוי מסמך כמו חשבונית מוסיף מלאי למערכת.
  • על מנת לגרוע מלאי עקב בלאי או כל סיבה אחרת, ניתן להשתמש בהזמנת רכש במינוס.
  • על מנת לאפס את ספירת המלאי, יש להכנס לאפליקציית ניהול מלאי, וללחוץ על "איפוס מלאי", תחת סרגל הפעולות.

עלויות

ניהול המלאי עובד גם עם אפליקציית חנות וירטואלית, כל עוד זו מוגדרת על יצירת מסמכים שגורעים מהמלאי ככתוב מעלה.