OFFICEGUY

מחירון ניהול מלאי

מחיר השימוש באפליקציה הוא 50 ₪ בחודש וכולל הפקת 10 מסמכי מלאי בחודש.

הקצאות מסמכים נוספים בחודש

  • 100 מסמכים ב-20 ₪.
  • 500 מסמכים ב-60 ₪.
    100 מסמכים נוספים ב-12 ₪ (20% הנחה).
  • 2,500 מסמכים ב-240 ₪.
    100 מסמכים נוספים ב-9.6 ₪ (36% הנחה).
* המחירים לא כוללים מע"מ.