OFFICEGUY

ניהול משימות (הרחבות זמינות)

הבהרה: ניתן לרכוש כל הרחבה מספר פעמים על מנת להגיע להקצאה בכמות האופטימלית במחיר האופטימלי.
כל המחירים המוצגים הינם לפני 17% מע"מ.
שם ההרחבה עלות
אחסון 1,000 משימות נוספות ₪25 / חודש
אחסון 10,000 משימות נוספות ₪100 / חודש