OFFICEGUY

ניהול משימות

אפליקציית ניהול משימות הינה אפליקציה פשוטה המאפשרת רישום משימות ומעקב אחריהן.
האפליקצייה מאפשרת לתזכר את מנהל/ת הארגון על כל המשימות הפתוחות ואת כל אחד ואחת מהצוות על המשימות הפתוחות שלהם.

איך זה עובד?

  • האפליקציה מאפשרת להוסיף משימות.
  • האפליקציה מאפשרת לצפות במשימות הפתוחות ובהיסטוריית המשימות.
  • כל משימה מוגדרת על ידי כותרת, אחראי/ת, סטטוס, תאריך לסיום.
  • בנוסף ניתן להגדיר גם לקוח/ה מקושר/ת למשימה, תאריך לתזכורת, לתעד את תהליך הטיפול במשימה, לקשר תת משימות, לתעד את תאריך התחלת העבודה על המשימה.
  • כמו בכל המערכת, גם כאן ניתן להוסיף לכרטיס המשימות שדות נוספים לפי הצורך.

פונקציונליות מיוחדת

  • עבודה עם מספר משתמשים על אותה המערכת.
  • אפשרות הקצאת משימות לחברים לצוות.
  • ניתן לקבל תזכורת במייל לפי "תאריך תזכורת" שמוגדר במשימה או לפי התאריך המוגדר לסיום המשימה.
  • חיבור משימה ללקוח/ה מתוך המערכת.