OFFICEGUY

ניהול זמני עבודה

התנסות והצטרפות חינם, ללא התחייבות, וללא צורך בהזנת כרטיס אשראי.
לחצו כאן להתנסות חינם עוד היום!
לאחר תקופת התנסות של חודש, המחיר יעודכן ל-30 ₪ לחודש, בהתאם למחירון המערכת.
המחיר המוצג הינו 10,000 זמני עבודה והינו לפני מע"מ. לצפייה בהרחבות, לחצו כאן.
אפליקציית זמני עבודה מאפשרת לנהל שעון נוכחות, ניהול זמני עבודה על פרויקטים וגם זמני עבודה לגבייה מלקוחות.

ניתן לקרוא כאן על קצת מהיכולות של האפליקציה:

שעון נוכחות

  • הזנת תחילת וסיום עבודה
  • הזנת ימי מחלה, חופשה בתשלום, חג וחופשה ללא תשלום.
  • דו"חות על שעות עבודה ועל ימי עבודה מיוחדים.

ניהול זמני עבודה על פרויקטים

  • שיוך זמני עבודה ללקוח/ה או לסוג משימה מסוים.
  • סיכום זמני עבודה ללקוח/ה
  • הגדרת תעריפים ללקוחות המשתנים על פי העובד/ת המטפל/ת בזמן העבודה.

גבייה על זמני עבודה

  • יצירת דרישות תשלום ממספר זמני עבודה.
  • מעקב אחר הסטטוס של זמני העבודה: מוכנים לגבייה, נדרש תשלום, בוצע תשלום.