OFFICEGUY

מחירון ניהול זמני עבודה

השימוש באפליקציה מאפשר לאחסן עד 10,000 דיווחים של זמני עבודה בעלות של 30 ₪ לחודש (3 ₪ ל-1000 דיווחי נוכחות).

להגדלת כמות דיווחי זמני העבודה יש לרכוש הקצאה חודשית לפי המדרגות הבאות:
10,000 דיווחי זמני עבודה ב-10 ₪ לחודש (1 ₪ ל-1000 דיווחי נוכחות).
50,000 דיווחי זמני עבודה ב-30 ₪ לחודש (0.6 ₪ ל-1000 דיווחי נוכחות).

ברכישת הקצאה ל-50,000 דיווחי זמני עבודה בחודש ומעלה המחיר לכל 10,000 דיווחי זמני עבודה נוספים בחודש יפחת ויהיה זהה למחיר של מדרגת ההקצאה הגבוהה.

לדוגמא – ברכישת הקצאה ל-60,000 דיווחי זמני עבודה לחודש (50,000 + 10,000) המחיר עבור 10,000 דיווחי זמני העבודה הנוספים יהיה 6 ₪ (ולא 10 ₪).

כל המחירים לפני מע"מ.