OFFICEGUY

מחירון ניהול זמני עבודה

מחיר השימוש באפליקציה הוא 30 ₪ לחודש וכולל אחסון של עד 10,000 דיווחי זמני עבודה.

הקצאות דיווחי זמני עבודה בחודש

  • 10,000 דיווחים ב-10 ₪.
  • 50,000 דיווחים ב-30 ₪.
    10,000 דיווחים נוספים ב-6 ₪ (40% הנחה).
* המחירים לא כוללים מע"מ.