OFFICEGUY

שעון נוכחות

התנסות והצטרפות חינם, ללא התחייבות, וללא צורך בהזנת כרטיס אשראי.
לחצו כאן להתנסות חינם עוד היום!
לאחר תקופת התנסות של חודש, המחיר יעודכן ל-30 ₪ לחודש, בהתאם למחירון המערכת.
המחיר המוצג הינו 10,000 דיווחי נוכחות והינו לפני מע"מ. לצפייה בהרחבות, לחצו כאן.
אפליקציית דיווח נוכחות מאפשרת לנהל שעון נוכחות של עובדים.

ניתן לקרוא כאן על קצת מהיכולות של האפליקציה:

שעון נוכחות

  • הזנת תחילת וסיום עבודה
  • הזנת ימי מחלה, חופשה בתשלום, חג וחופשה ללא תשלום.
  • דו"חות על שעות עבודה ועל ימי עבודה מיוחדים.