OFFICEGUY

טריגרים

טריגרים

התנסות חינם עוד היום!
הצטרפות ללא התחייבות, וללא צורך בהזנת כרטיס אשראי.
טריגרים ב-100 ₪ לחודש + מע"מ


פתיחת חשבון במערכת

קראתי, הבנתי ואני מקבל/ת את תקנון השימוש.
אפליקציית טריגרים מאפשרת יצירת פעולות אוטומטיות במערכת כמו שליחת מסר או שליחת מסרון בעקבות יצירת כרטיס במערכת או בעקבות עדכון שלו.
בנוסף, האפליקציה מאפשרת שליחת Webhooks על כל עדכון במערכת OfficeGuy (לצורך עבודה עם Zapier או עם Integromat לדוגמה).

מתי תשתמשו באפליקציה? כשאתם רוצים לברך כל לקוח חדש שרכש מוצר מסוים או נרשם בעמוד נחיתה, או כאשר אתם רוצים להגדיר שרשרת פעולות כלשהי.

פונקציונליות

 • שליחת מסר בעקבות טריגר
 • שליחת מסרון בעקבות טריגר
 • עדכון נתונים בכרטיס בעקבות טריגר
 • הגדרת טריגר בעקבות יצירת כרטיס בתיקייה מסוימת (לקוח חדש, מכירה חדשה)
 • הגדרת טריגר בעקבות עדכון כרטיס בצורה מסוימת.
 • הגדרת טריגר בעקבות עדכון כלשהו של כרטיס.
 • הגדרת טריגר בעקבות מחיקת כרטיס או העברה לארכיון של כרטיס בתיקייה מסוימת.

איך זה עובד?

פעולה אוטומטית של שליחת מסר/מסרון בעקבות יצירת כרטיס חדש בתיקייה
זה המקרה הכי פשוט של האפליקציה.
 1. הפעולה הראשונה היא יצירת תבנית של מסר או מסרון דרך אפליקציית הפצת מסרים או מסרונים.
 2. אחרי שהתבנית שמורה, ניתן להוסיף לה פעולה אוטומטית תחת סרגל הפעולות.
 3. תחת הגדרות הפעולה האוטומטית יש להגדיר את התיקייה שעבורה מוגדרת הפעולה האוטומטית.
 4. תחת הגדרות הפעולה האוטומטית יש לוודא שהשינוי שיוזם את הפעולה מוגדר על "יצירת כרטיס".
 5. בוחרים את שדה הדוא"ל או הטלפון מהתיקייה, אם צריך.
פעולה אוטומטית של עדכון כרטיס
לאחר טריגר, ניתן לעדכן את הכרטיס שיצר את הטריגר (למשל, עדכון סטטוס שמאפשר מעבר לשלב הבא בשרשרת הפעולות).
 1. פעולה של עדכון כרטיס מוגדרת על ידי השדה אותו צריך לעדכן (מתוך התיקייה כמובן).
 2. ובנוסף, הערך אותו צריך לעדכן.
פעולה אוטומטית בעקבות עדכון כרטיס בצורה מסוימת
נניח שאתם רוצים שהטריגר יופעל רק במידה וסטטוס מסוים הוא: "מוכן לשליחה". מה תעשו?
 1. השלב הראשון, הוא להכין תצוגה שמייצגת את הטריגר הרצוי. במקרה הזה, תצוגה שבה לעמודת "סטטוס" יש מסנן מופעל: "מוכן לשליחה".
 2. שומרים את התצוגה בשם. למשל: "מוכנים לשליחה".
 3. לאחר מכן, יוצרים פעולה אוטומטית חדשה. 
 4. מגדירים את הפעולות לביצוע הרלוונטיות.
 5. בהגדרות הפעולה האוטומטית, בוחרים את התיקייה הרלוונטית ואת התצוגה "מוכנים לשליחה".
 6. בוחרים בשינוי יוזם הפעולה: "עדכון כרטיס".
 7. בוחרים את שדה הדוא"ל או הטלפון מהתיקייה, אם צריך.
כל פעולה שבוצעה (או נכשלה) מתועדת בתוך תיקיית "לוג פעולות".

להרחבה על עבודה עם Integromat, לחצו כאן.