OFFICEGUY

מחירון טריגרים

מחיר השימוש באפליקציה הוא 100 ₪ בחודש וכולל ביצוע של 100 פעולות.

הצאות פעולות נוספות בחודש

  • 4,000 פעולות ב-50 ₪.
  • 20,000 פעולות ב-200 ₪.
    4,000 פעולות נוספות ב-40 ₪ (20% הנחה).
  • 100,000 פעולות ב-800 ₪.
    4,000 פעולות נוספות ב-32 ₪ (36% הנחה).
* המחירים לא כוללים מע"מ.
לעדכון הקצאת המסמכים באפליקציה