OFFICEGUY

ניהול משתמשים

ניהול משתמשים

הצטרפות חינם עוד היום!
הצטרפות ללא התחייבות, וללא צורך בהזנת כרטיס אשראי.
לצפייה בהרחבות, לחצו כאן.


פתיחת חשבון במערכת

קראתי, הבנתי ואני מקבל/ת את תקנון השימוש.
ההרשאות במערכת מתחלקות לשני סוגים - הרשאות כלליות לארגון והרשאות לתיקיות.

הרשאות כלליות לארגון

ההרשאות הכלליות לארגון מאפשרות לתת למשתמשים הרשאה מתוך כמה אפשרויות.
  • מנהל/ת - צפייה מלאה, עריכה מלאה, הגדרות מערכת, הגדרת תיקיות וכרטיסים
  • חבר/ה בארגון - צפייה מלאה, עריכה מלאה, הגדרות מערכת, ללא הגדרת תיקיות וכרטיסים
  • צפייה בלבד - צפייה מלאה, ללא עריכה והגדרות.
  • ללא הרשאה - אין הרשאות בכלל. ההרשאה מאפשרת מתן הרשאות לתיקיות ספציפיות.

איך עושים את זה?

על מנת להגיע להרשאות הכלליות לארגון, יש להיכנס ל"הגדרות מערכת > הגדרות נוספות > ניהול הרשאות".
במידה וברצונך לנהל הרשאות לארגון אחד מזה שהינכם מחוברים אליו, יש להיכנס ל"הגדרות מערכת > הגדרות נוספות > ניהול ארגונים", ובפנים, ללחוץ על "הרשאות" ליד הארגון הרלוונטי. ניתן גם ללחוץ על תפריט המעבר בין ארגונים המופיע בסרגל העליון.

הרשאות לתיקיות

ההרשאות לתיקיות מאפשרות לתת למשתמש עם גישה מוגבלת, גישה מוגברת לתיקייה מסוימת. ההרשאות מתחלקות לכמה סוגים ונניתנות למשתמש מסוים בתיקייה מסוימת.
  • קריאה/כתיבה - מאפשרת גישה מלאה לתיקייה לצפייה, עריכה, ויצירת כרטיסים חדשים.
  • קריאה - מאפשרת גישה מלאה לתיקייה לצפייה בלבד, ללא עריכה או יצירת כרטיסים.
  • הוספת נתונים - מאפשרת גישה לעמוד יצירת כרטיס חדש בתיקייה בלבד, ללא צפייה בכרטיסים קיימים.

דוגמאות

אם ברצונכם לתת לפלוני הרשאה ליצירת כרטיסים בתיקיית לקוחות ובנוסף גם אפשרות לצפות בתיקיית הלקוחות, אבל לא לערוך אותה. במקרה זה, תתנו לפלוני הרשאה כללית לארגון מסוג "ללא הרשאות", ולאחר מכן, תתנו לו הרשאת "קריאה" ו"הוספת נתונים" לתיקיית הלקוחות.

איך עושים את זה?

על מנת להגיע להרשאות לתיקיות, יש להיכנס לחנות האפליקציות ולהתקין את אפליקציית ההרשאות.
כאשר נכנסים לאפליקציה, ניתן ליצור הרשאה חדשה.